เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้ป่วย

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องมี  เครื่องผลิตออกซิเจน สำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับออกซิเจนเสริม ในขณะเดียวกัน เครื่องจักรประเภทนี้ยังเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือหรืออาศัยอยู่กับพวกเขาด้วยสำหรับทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล การขาดความอิ่มตัวของออกซิเจนเป็นเรื่องยากผู้ป่วยต้องมีชีวิตอยู่ด้วยอาการหายใจถี่และทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง หรือต้องได้รับออกซิเจนเพิ่มเติม เครื่องผลิตออกซิเจน  ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ

ซึ่งอาจเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลจากวิชาชีพทางการแพทย์ จะต้องให้ความช่วยเหลือด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน  และจะต้องรู้เส้นทางรอบ ๆ เครื่องผลิตออกซิเจน ในกรณีนี้คือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพามีความแตกต่างพื้นฐานบางประการระหว่างเครื่องผลิตออกซิเจนและถังออกซิเจน  เครื่องผลิตออกซิเจน เหลวหรือออกซิเจนอัดซึ่งทำให้เกิดแนวทางที่แตกต่างกันเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาดึงออกซิเจนจากอากาศโดยรอบ

ทั้งแบบบีบอัดหรือแบบของเหลว จะส่งออกซิเจนในอัตราที่ปรับได้ตามแรงดัน

จากนั้นจะส่งออกซิเจนในรูปแบบเข้มข้นไปยังผู้ป่วย ถังออกซิเจนส่งออกซิเจนไปยังผู้ป่วยจากอ่างเก็บน้ำหรือออกซิเจนที่เก็บไว้ ความแตกต่างพื้นฐานเกี่ยวข้องกับที่เก็บข้อมูล  เครื่องผลิตออกซิเจน ถังบรรจุหรือเก็บออกซิเจนไว้ในขณะที่เครื่องผลิตออกซิเจนไม่ได้ทำหน้าที่ – มันจะส่งออกซิเจนในขณะที่ดึงออกซิเจนออกมาความแตกต่างระหว่างระบบออกซิเจนที่เก็บไว้และไม่เก็บไว้มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถังจะส่งปริมาณออกซิเจนที่เก็บไว้  เครื่องผลิตออกซิเจน ความจุของแท็งก์จะขึ้นอยู่กับขนาดของมันโดยทั่วไป และออกซิเจนจะอยู่ได้ในเวลาที่จำกัดปริมาณที่แน่นอนจะขึ้นอยู่

กับปริมาณของแทงค์ที่เต็มและอัตราการจัดส่ง สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา  เครื่องผลิตออกซิเจน การจัดส่งจะอยู่ได้นานตราบเท่าที่เปิดเครื่องข้อแตกต่างถัดไปยังตามมาจากข้อก่อนหน้า ถังหรือกระบอกสูบที่บรรจุออกซิเจน ทั้งแบบบีบอัดหรือแบบของเหลว เครื่องผลิตออกซิเจน  จะส่งออกซิเจนในอัตราที่ปรับได้ตามแรงดันที่ปล่อยออกมาจากถัง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานเพิ่มเติมเพื่อส่งออกซิเจน ในทางกลับกัน เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาจะส่งออกซิเจนที่สกัดจากอากาศรอบๆ และการสกัดนี้เป็นไปได้ด้วยแหล่งพลังงานที่ทำให้กลไกการสกัดทำงาน

ความแตกต่างพื้นฐานทั้งสามนี้อาจดูเล็กน้อยในธรรมชาติ

ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นจากแบตเตอรี่หรือจากการเสียบปลั๊กเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้อย่างมากในการส่งออกซิเจนและโดยการเสียบปลั๊ก ซึ่งหลายรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับเต้ารับไฟแช็กในรถยนต์ได้ เช่น ความแตกต่างพื้นฐานทั้งสามนี้อาจดูเล็กน้อยในธรรมชาติ เครื่องผลิตออกซิเจนพกพาแต่ในความเป็นจริงคือเหตุผลว่าทำไมเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาจึงไม่เพียงได้รับความนิยม  เครื่องผลิตออกซิเจน แต่ยังเพิ่มปริมาณและประเภทของกิจกรรมที่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพลิดเพลินอีกด้วย

จากมุมมองของผู้ดูแลโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวพวกเขามีความต้องการน้อยลง จึงมีความเครียดน้อยลงขนาดและรูปร่างทำให้เครื่องเหล่านี้พกพาสะดวกยิ่งขึ้นการเดินทางระยะทางสั้น ระยะทางยาว หรือเทียบเท่าในช่วงเวลาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ความสะดวกในการเดินทางนี้เกิดจากความทนทานของการจ่ายออกซิเจน และเนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งมวลชน เครื่องบิน รถไฟ และรถประจำทาง มีสิ่งกีดขวางน้อยกว่าภาชนะบรรจุออกซิเจน เพิ่มเติม https://www.mcareshop.com/category/1/เครื่องผลิตออกซิเจน-oxygen-concentrator

เครื่องผลิตออกซิเจน